...

Autorský zákon č. 1852015 Z. z PDF Stažení

Autorský zákon č. 1852015 Z. z PDF Stažení

Autorský zákon č. 1852015 Z. z Lazíková Jarmila

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon nadobudol účinnosť 1.januára 2016 a vstupuje tak do tretieho roka svojej účinnosti. Nový Autorský zákon nahradil po dvanásťročnej existencii zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

Napriek snahe Európskej únie harmonizovať autorské právo na vnútornom trhu sa vyskytujú mnohé rozdiely v právnych úpravách členských štátov vo veciach autorského práva. Dôkazom toho sú nové a nové smernice prijímané na úrovni Európskej únie a v súčasnom Autorskom zákone je ich zapracovaných už desať. Neustále zmeny vo veciach autorského práva na úrovni EÚ sa premietajú aj do vnútroštátneho autorského práva a vyžadujú tak novelizáciu alebo rekodifikáciu existujúcich právnych predpisov.

Predkladaný komentár k súčasnému Autorskému zákonu prináša výklad jednotlivých ustanovení, doplnený súvisiacimi ustanoveniami a právnymi predpismi vnútroštátnej, únijnej aj medzinárodnej povahy, dôvodovou správou, judikatúrou súdov Slovenskej republiky, ako aj judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

Komentár je určený nielen širokej právnickej verejnosti, ale aj tým, ktorých práva a právom chránené záujmy Autorský zákon presadzuje, a v neposlednom rade aj študentom vysokých škôl v rámci štúdia práva duševného vlastníctva.

Kniha Autorský zákon č. 1852015 Z. z autorem Lazíková Jarmila je volně dostupná jako soubor PDF na netiketa.malujemeshankou.cz. Zde můžete ušetřit peníze a stáhnout je zdarma v oblasti stahování. Jednoduše klikněte na níže uvedený odkaz a stáhněte si soubor PDF z Autorský zákon č. 1852015 Z. z.


Autorský zákon č. 1852015 Z. z: Podrobnosti knihy

Název knihyAutorský zákon č. 1852015 Z. z
JazykČesky
ISBN978-8081688805
AutorLazíková Jarmila
Dostupné formátyPDF, EPUB, iBOOKS, MS WORD, CHM, FB2
Velikost souboru10.27Mb
736
Datum vydání2018/08/03
Stahování250

Související příspěvky